Landelijk registratienummer BSO: 102294446
Landelijk registratienummer BSO de Hoekstien: 185828395

De doelstelling van onze BSO is kinderen verantwoorde opvang te bieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze BSO prettig, veilig en op hun gemak voelen. Vanuit dit gevoel van veiligheid maken zij contact en ontwikkelen zij zich. Gevoelens van veilig- en geborgenheid worden vooral bevorderd wanneer een kind het gevoel heeft dat hij gewaardeerd wordt, wanneer er een structuur wordt nageleefd en wanneer hij het gevoel heeft dat de leidsters zowel hem als zijn behoeften kennen en hiernaar handelen. Bovenal is het belangrijk dat een kind weet waar hij aan toe is. Dat bevorderd namelijk ook gevoelens van veiligheid en geborgenheid.

Om de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen goed te kunnen blijven volgen, werken we met mentorschap. Iedere pedagogisch medewerk(st)er is mentor van een aantal kinderen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor het kind en de ouders. Zij onderhoudt het contact met ouders op eigen initiatief. De mentor begeleidt het kind en zijn ouders tijdens het wennen en maakt de afspraken met hen. Zij zorgt ook voor de overdracht naar de collega’s. Zij nodigt ouders uit voor eventuele kind gesprekken en voert deze gesprekken. Wanneer er zorg is rondom het kind neemt de mentor contact op met de ouders.