Kinderdagverblijf de Kinderen van September is een kleinschalige kinderopvang (KDV en BSO).

Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 18.30 uur.

In onze visie is het belangrijk dat de opvang kleinschalig en persoonlijk is.

Onze opvanglocatie is per juni 2019 gevestigd in het oudepand van de Rabobank aan de van Van Aylvaweg in Witmarsum. Voorheen zat Kinderen van September gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Witmarsum, waar de woonvorm “wonen bij september” al gevestigd is. Deze woonvorm biedt woonruimte aan ouderen die aan dementie leiden. Daaruit is onze naam ontstaan:

DE KINDEREN VAN SEPTEMBER

U vindt ons ook op Facebook