Landelijk registratienummer Kinderdagverblijf: 134187179

Ons kinderdagverblijf streeft er naar om opvang te bieden aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar, waarbij de opvoeding zoveel mogelijk aansluit bij de opvoeding die ouders / verzorgers ook thuis hanteren. Een plek waar kinderen zich thuis voelen en andere kinderen kunnen ontmoeten door onder andere samen te spelen, spelenderwijs te leren, te eten en te slapen.

Verdere aspecten zijn voor ons:

  • de kinderen begeleiden bij het zoeken naar hun mogelijkheden en wensen m.b.t. zichzelf en hun omgeving
  • de kinderen begeleiden bij het leren dragen van verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen,
  • de kinderen leren zelfstandiger te worden waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen,
  • de kinderen te begeleiden zodat verschillende aspecten van de lichamelijke, sociale, emotionele, geestelijke en creatieve ontwikkeling gestimuleerd worden,
  • de kinderen normen en waarden bij te brengen
  • eigen initiatieven van de kinderen laten ontplooien en iedereen een eigen inbreng laten hebben.

Het gevolg van het bovenstaande is dat kinderen leren wat de betekenis is van helpen, delen, rekening houden met anderen, omgaan met uitdagingen en opkomen voor je zelf.

In de dagopvang is de omgeving afgestemd op de kinderen, zij kunnen in een prettige sfeer de dag doorbrengen, zodanig dat elk kind zich bij ons veilig en geborgen voelt.

Elk kind wordt gevolgd, begeleid in zijn/haar ontwikkelingsfase, waarbij elk individu in eigen tempo zal ontwikkelen. Het is noodzaak om gegevens over de ontwikkeling van het kind tussen ouders / verzorgers en de pedagogisch medewerker uit te wisselen. Hierdoor worden wederzijdse inzichten over de ontwikkeling en opvoeding vergroot. Regelmatig contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerker is naar onze mening dan ook erg belangrijk.

Voor de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal gelijktijdige aanwezige kinderen hanteren wij de wettelijk vastgestelde regels. De uitgebreide beschrijving van deze regels is te vinden op de website www.1ratio.nl