Opvang uren

Tijdens het plaatsingsgesprek worden afspraken gemaakt over het aantal uren dat ouders willen afnemen. Bij vaste dagen worden de uren vastgelegd. Deze kunnen per maand aangepast worden, bij flexibele opvang uren moeten de uren een maand van te voren doorgegeven worden deze uren staan dan vast en worden dan ook berekend. Dit doen wij om op tijd te weten hoeveel personeel wij in moeten zetten.
Vakanties en vrije dagen moeten een maand van te voren doorgegeven worden.
Als u het aantal uren voor de komende maand door heeft gegeven en er komt van uw kant in die maand een wijziging (bijv. ziekte) dan worden de uren wel gewoon berekend. U krijgt ook gewoon uw toeslag voor deze uren.


Kinderopvang toeslag

Ouders kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij www.belastingdienst.nl en dan naar toeslagen. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen wat opgevangen moet worden.


Tarieven 2024

Het uurtarief voor het kinderdagverblijf wordt per 1 januari 2024 €10,25
Het uurtarief van de BSO wordt per 1 januari 2024 €9,12

Er wordt een bijdrage voor de BSO-ers gerekend tijdens vakantie- en/of vrije dagen.
Deze bijdrage is € 2,- per dag.

Klik hier voor een proefberekening toeslagen


Het eten en drinken, fruit en de tussendoortjes worden verzorgd door de kinderen van september.

De luiers, flesvoeding en fruitpotjes dienen zelf meegebracht te worden.